Saiun-Seki Kanetsugu

CS101 Japanese Gyuto/Chef knife Damascus Saiun 200mmCS102 Japanese Santoku knife Damascus Saiun 170mmCS104 Japanese Petty knife Damascus Saiun 150mmCS105 Japanese Paring knife Damascus Saiun 90mmCS103 Japanese Slicer Saiun Pro-J 210mm